Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας

Posted by dimoral 04/06/2023 3 Comment(s)

3 Comment(s)

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ:
11/07/2023, 07:59:54 PM
Reply

Καλησπέρα σας. Μπορώ να μάθω τις ημέρες διεξαγωγής και το κόστος των μαθημάτων; Και ίσως ένα αναλυτικότερο πρόγραμμα υλης; Ευχαριστώ.

Άννα Κόρκα:
07/08/2023, 09:29:57 AM
Reply

Παρακαλώ θα ήθελα να μάθω κόστος και το πρόγραμμα ημέρες και ώρες των μαθημάτων Ευχαριστώ

ΓΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ:
22/08/2023, 12:28:47 PM
Reply

Καλησπέρα σας. Μπορώ να μάθω τις ημέρες διεξαγωγής και το κόστος των μαθημάτων; Και ίσως ένα αναλυτικότερο πρόγραμμα υλης; Ευχαριστώ.

Leave a Comment