ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

  1. Αρχική
  2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

LIGNOSPAN

Για επεμβάσεις μεγάλης έκτασης και επιφάνειας. Τοπική αναισθησία διαδιηθήσεως και στελεχιαία. Ανα..

SCANDONEST

NON ADRENALINE Χωρίς αγγειοσυσταλτικό. Ενδείκνυται για υπερτασικούς, καρδιακούς, διαβητικούς. ..

SEPTANEST

Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%, επινεφρίνη: 1:100.000 Για επώδυνες επεμβάσεις. Τοπική αναισθησία δια ..

SEPTANEST N

Για συνήθεις επεμβάσεις με χαμηλή περιεκτικότητα αγγειοσυσπαστικού. Τοπική αναισθησία δια διηθήσε..

ARTIKAMINE 1:100.000

Articaine hydrochloride 4% + Epinephrine 1:100.000 Inj.Sol. Cartr. x 1.7ml BTx50 (Blist 5?10) Με..

ARTIKAMINE 1:200.000

Articaine hydrochloride 4% + Epinephrine 1:200.000 Ισχυρό τοπικό αναισθητικό για όλες σχεδόν τις ..

XYLEPAK

Επιφανειακή Αναισθησία αιχμής με έναν μόνον ψεκασμό. Δυνατότητα εφαρμογής με τολύπιο βάμβακος ή/κ..

LIDONET

Ενέσιμο οδοντιατρικό τοπικό αναισθητικό. Διάρκεια ανασιθησίας 45-60 λεπτών με ικανοποιητικό βάθος..

MEPIVAKATE

 Οδοντιατρικό ενέσιμο τοπικό αναισθητικό   Σύνθεση ανά καρπούλα (1,8mL) Αναισθη..

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ